Kurullar

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Ahmet Duran ŞAHİN,İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Hüseyin TOROS, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTOPAL, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Barış ÇALDAĞ, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Yük. Müh. Bahtiyar EFE, İstanbul Teknik Üniversitesi
Erkan ALATAŞ, İTÜ Met. Araş. Kulübü Yön. Kur. Başkanı

TEKNİK ve SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU
Erkan ALATAŞ, İTÜ Met. Araş. Kulübü Yön. Kur. Başkanı
Gizem BAYAR, İTÜ Met. Araş. Kulübü Yön. Kur.
Fatıma TEKİN, İTÜ Met. Araş. Kulübü Yön. Kur.
Onur Hakan DOĞAN, İTÜ Met. Araş. Kulübü Yön. Kur.
Merve EBECİ, İTÜ Met. Araş. Kulübü Yön. Kur.
Rahan ÖZTÜRK, İTÜ Met. Araş. Kulübü Yön. Kur.
Atagün UNAN, İTÜ Met. Araş. Kulübü Yön. Kur.
Emine KAYA, İTÜ Met. Araş. Kulübü Yön. Kur.
Ebrunur GÜNDÜZ, İTÜ Met. Araş. Kulübü Yön. Kur.